هنگامی می توان برای سبک یک زندگی، پسوند دینی و اسلامی را به کار برد که مولفه ها وشاخصه هائی را به عنوان ارکان و اساس آن ترسیم کرد.

امین عطوفی

دیدگاه کاربران

احسان اسلامی

سلام علیکم محتوای بسیار خوب و مستندی بود

1399/09/09     login پاسخورود به سیستم جهت ثبت نظر